एक्लै

अक्षरशः
स्वर्ग एक्लिएको छ

नरकाऽग्निको वीभत्स-उष्णता सहनु
सहज रे—
      स्वर्गाऽरतिले पुजिनु भन्दा !

मनुष्य यत्ति विघ्न प्रदुसित भई सकेको छ कि–
स्वच्छ हावादेखि श्वास फेर्न
अनि,
स्वच्छ पानीदेखि प्यास मेट्न सक्दैन— उसले !

      स्वच्छ भोजन अपाच्य
            हुन्छ
     स्वच्छ भावना अपच्य !

अन्ततः
नरक आज बाक्लिएको छ— पापीहरूद्वारा

कृपया !
जीवित छदै
पुण्यका काम नगर्नु होला, नत्र—
     स्वर्गमा
     एक्लै आत्मीय-जीवन गुजार्न
     तपाईलाई नै गाह्रो हुनेछ !!!!!!

~

________________________________________________________________________________________

Heaven and Hell (Fine Art America)

Heaven and Hell (Fine Art America)

सहृदय (शिखरिणी)

घृणा होला प्रेमाऽमृत कि क्षणदाऽऽनुग्रहनृता;
       कसो गर्दै लेखूँ— सहृदय घृणानिम्ति कविता
बगूँ नित्याऽशी भै; नयन सपना यी समयका—
       कुनै देख्दै छैनन्, निरस कि बनूँ यो समयमा !
बगूँ !! बग्दै जाऊँ;— परपर, परै पुग्नु छ ! बगूँ—
       पुगूँ गन्तव्याऽन्त प्रणयसित बग्दै पर पुगूँ !!

Spring of Heaven (Pinterest)

Spring of Heaven (Pinterest)

छन्द : शालिनी

       ऊर्जा मेरा प्राप्य छैनन् ! गरूँ के ?
       हे, मेरा आस्था ! विधाता ! मरूँ के !
       आशङ्का छन् आश छैनन् धुपौरे—
       शून्याभासी ! हे, विधाता ! गरूँ के ?
           तिर्खा लागेको छ संसारलाई !!
           प्यूँछन् ? प्यूँछौँ के अहंकारलाई !?
रै’छन् हाम्रो स्वार्थ जल्दो र अन्धो !
आशाका छन् सार भावार्थ कालो !!
आकाशैमा शैललाई छुने को ?!
आशामा छन् दुःखको खेत कालो !
       यस्तो अन्धो अन्ध विश्वास छायो—
       बाटोमा यो धर्म सारा हरायो !!

करुण्याऽभासी हूँ ! मनसित मनैको छ रचना
       घृणा त्यागूँ, पाऊँ— रसिकनृतता प्रेम मनमा॥
जलेका छन् आगा भतभत चिता जल्दछ अहो
       चिताका आगामा तनमन जल्यो; जल्दछ बडो
बडो जल्छन् सारा सलिलजलले निभ्न ननिभे—
       न आगाले पग्लाउदछ, न त चिस्या मन जले !!

Fire Rose (Devian Art)

Fire Rose (Devian Art)

Facebook Comments

You may also like

error: Content is protected !!